Firma franchisingowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP)

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych TERMER – Jerzy Kowalski

Firma franchisingowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP)

Firma działa od 1994 roku w zakresie wycen składników majątkowych

Realizujemy opracowania w tym zakresie zgodnie z przyjętymi zasadami i standardami wycen

Oferta


 • Wyceny wartości maszyn, urządzeń, linii technologicznych, pojazdów oraz wyposażenia – środki techniczne wszystkich branż
 • Ekspertyzy techniczne
 • Opinie o innowacyjności technologii
 • Opracowania DTR maszyn i urządzeń oraz deklaracje zgodności z PN
 • Wyceny wartości niematerialnych i prawnych
 • Wyceny przedsiębiorstw

Uprawnienia, kwalifikacje rzeczoznawcy:


mgr inż. Jerzy Kowalski

 • Dyplomowany rzeczoznawca SIMP – nr certyfikatu 695 
 • Biegły sądowy z zakresu wyceny maszyn, urządzeń i pojazdów przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej  Biegły sądowy
 • Ubezpieczenie O.C. zawodowej z tytułu wykonywania czynności w zakresie wycen i ekspertyz
 • Przynależność do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - Oddział w Bielsku-Białej
 • Przynależność do Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP.